logo

Akta Stanu Cywilnego

Dostępne e-usługi w ramach tego katalogu:
Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Usługa umożliwia złożenie wniosku o dowód z warstwą elektroniczną przez internet. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
Wniosek o wydanie odpisu aktu z rejestry stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.