logo

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego
Organ właściwy do realizacji usługi

brak

Kogo dotyczy

Obywatele

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • Podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
Czas realizacji

Do 7 dni

Opłaty

24 zł

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi

Etapy realizacji usługi

Poziom dostępności usługi

Poziom uwierzytelniania

Kancelaria Ogólna pok. 114

Usługa wymaga zalogowania
  • Wtorek – Piątek, 8:00 – 15:00
  • Poniedziałek, 8:30 – 15:30
  • Słowa kluczowe

    Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia