logo

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach
Organ właściwy do realizacji usługi

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

Obywatele

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości podatkowych

Czas realizacji

Do 7 dni

Opłaty

21 zł - w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach podatkowych,
17 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach opłat, mandatów.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi
Etapy realizacji usługi
Poziom uwierzytelniania

Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Usługa wymaga zalogowania
  • Wtorek – Piątek, 7:30 – 15:30
  • Poniedziałek, 8:00 – 16:00
Słowa kluczowe

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.