logo

Oddanie gruntów komunalnych w użyczenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.
Organ właściwy do realizacji usługi

brak

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o oddanie im nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
Czas realizacji

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia sprawy. Załatwienie sprawy przebiega w sposób określony przez dany organ, na podstawie odrębnych przepisów.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi

brak

Etapy realizacji usługi

brak

Poziom uwierzytelniania

Niewymagany

Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie