logo

WNIOSEK o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie uzyskania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie organu danej jednostki samorządu terytorialnego
Organ właściwy do realizacji usługi

Właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kogo dotyczy

Przewoźnicy i operatorzy

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
 • Mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Miasta Łodzi
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Miasta Łodzi
 • Wykaz przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i kierunków
Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie stosownej decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Łodzi

Etapy realizacji usługi

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja przesłanego wniosku, 3. Rozstrzygniecie zgłoszonego wniosku

Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe
 • Zgoda na korzystanie z przystanków
 • uzgodnienie zasad korzystania z przystanków
 • korzystanie z przystanków
 • korzystanie z WPA Łódź-Fabryczna