logo

Komunikacja

Dostępne e-usługi w ramach tego katalogu:
WNIOSEK o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk
Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie uzyskania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie organu danej jednostki samorządu terytorialnego