logo

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Organ właściwy do realizacji usługi

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

Pracodawcy

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • Wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
  • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
  • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Etapy realizacji usługi

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania

Niewymagany

Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników