logo

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Organ właściwy do realizacji usługi

brak

Kogo dotyczy

Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
  • 2. Skan projektu graficznego reklamy.
Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez właściwy organ

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi
Etapy realizacji usługi
Poziom uwierzytelniania

Kancelaria Ogólna pok. 114

Usługa wymaga zalogowania
  • Wtorek – Piątek, 7:30 – 15:30
  • Poniedziałek, 8:00 – 16:00
Słowa kluczowe

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.