logo

IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
Organ właściwy do realizacji usługi

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  Brak.
Czas realizacji

Nie dotyczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi

Złożenie informacji o gruntach.

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie informacji 2. Weryfikacja informacji

Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatki
 • IR-1