logo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Organ właściwy do realizacji usługi

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

Kogo dotyczy

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek i odpowiednie załączniki jeśli będą wymagane, w tym oświadczenia i zaświadczenia, których lista/rodzaje uzależniona jest od indywidualnych okoliczności i sytuacji rodziny wnioskodawcy.

Czas realizacji

Do 1 miesiąca (z wyjątkiem okresów przejściowych)

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi

Decyzja

Etapy realizacji usługi

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

Poziom dostępności usługi

Interakcja jednokierunkowa

Poziom uwierzytelniania
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe
  • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  • Program „Rodzina 500+”