logo

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Organ właściwy do realizacji usługi

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  Brak
Czas realizacji

Corocznie do dnia 15 lutego oraz w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Opłaty

Brak - nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Brak - nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie wniosku 2. Weryfikacja wniosku

Poziom dostępności usługi Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe
 • Podatek od środków transportowych
 • DT-1
 • Podatki