logo

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Organ właściwy do realizacji usługi

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  Brak.
Czas realizacji

Nie dotyczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi

Złożenie deklaracji na podatek rolny.

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie deklaracji 2. Weryfikacja deklaracji

Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatki
 • DR-1