logo

IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Organ właściwy do realizacji usługi

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  Brak.
Czas realizacji

Nie dotyczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi

Złożenie informacji o lasach.

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie informacji 2. Weryfikacja informacji

Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe
 • Podatek leśny
 • Podatki
 • IL-1