logo

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Organ właściwy do realizacji usługi

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  Brak.
Czas realizacji

Nie dotyczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi

Złożenie deklaracji na podatek leśny

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie deklaracji 2. Weryfikacja deklaracji

Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe
 • Podatek leśny
 • Podatki
 • DL-1