logo

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik może dopisać cię tylko do jednego spisu — dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania). Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców. Niektóre urzędy udostępniają na swoich stronach aplikacje, za pomocą których sprawdzisz, czy jesteś w spisie. Sprawdź, czy twój urząd ma taką aplikację. Pamiętaj, że urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.
Organ właściwy do realizacji usługi

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy

Wyborca, który: 1. ma skończone 18 lat, 2. posiada prawa wyborcze, 3. chce głosować w innym lokalu wyborczym usytuowanym w gminie, w której mieszka na stałe, 4. chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów, 5. nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować, 6. posiada obywatelstwo polskie

Podstawy prawne
   Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (

Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm., Art. 28,

  )
Wymagane dokumenty

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Czas realizacji

Niezwłocznie. Urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców od razu. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu.

Opłaty

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Etapy realizacji usługi

1. Złożenie przez wyborcę do urzędu gminy pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego. 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Dopisanie do spisu wyborców.

Poziom dostępności usługi

Interakcja dwukierunkowa

Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania

TAK

Słowa kluczowe
 • Wybory
 • wniosek
 • spis
 • dopisanie