logo

Wybory

Dostępne e-usługi w ramach tego katalogu:
Dopisanie do spisu wyborców
Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik może dopisać cię tylko do jednego spisu — dlatego wykreśli cię ze spisu, w którym jesteś (czyli ze spisu w miejscu twojego zameldowania). Może to potrwać kilka dni. Najpierw musi sprawdzić dane podane przez ciebie we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców. Niektóre urzędy udostępniają na swoich stronach aplikacje, za pomocą których sprawdzisz, czy jesteś w spisie. Sprawdź, czy twój urząd ma taką aplikację. Pamiętaj, że urzędnik nie dopisze cię do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Koniecznie sprawdź przed wyborami, czy dopisano cię do spisu wyborców. Wniosek zawiera prośbę o powiadomieniu cię na twój adres e-mail o dopisaniu do spisu wyborców. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 3 dni, skontaktuj się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.