logo

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Organ właściwy do realizacji usługi

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  Brak.
Czas realizacji

Nie dotyczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi

Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Etapy realizacji usługi

1. Wysłanie informacji 2. Weryfikacja informacji

Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania

  TAK

  Słowa kluczowe
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatki.
 • IN-1