logo

Logowanie do portalu

Logowanie na portalu odbywa się przy pomocy platformy login.gov.pl z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowalnego czy bankowości elektronicznej.

Aby zalogować się na portalu należy:

  1. Kliknąć w link logowania na stronie głównej
  2. System dokona przekierowania na platformę login.gov.pl gdzie należy podać swoje dane dostępowe
  3. Po prawidłowym podaniu danych platforma login.gov.pl wróci do portalu e-usług, który wyświetli stosowne potwierdzenie

  4. Jako użytkownik zalogowany masz teraz dostęp do Twoich spraw zarejestrowanych w Urzędzie