logo

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Organ właściwy do realizacji usługi

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Kserokopia mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji

Do 7 dni

Opłaty

17 zł

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi
Etapy realizacji usługi
Poziom uwierzytelniania

Kancelaria Ogólna pok. 114

Usługa wymaga zalogowania
  • Wtorek – Piątek, 7:30 – 15:30
  • Poniedziałek, 8:00 – 16:00
Słowa kluczowe

Nie dotyczy