logo

Honorowy patronat nad wydarzeniem

Dostępne e-usługi w ramach tego katalogu:
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.
Wniosek o Patronat lub Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Ełku
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.